Diagnostika a léčba zeleného i šedého zákalu

Naši oční specialisté provádějí v 5 pražských ordinacích precizní diagnostiku, která odhalí glaukom (zelený zákal) i kataraktu (šedý zákal) a další oční nemoci.

Vyberte si nejbližší ordinaci a objednejte se na vyšetření nebo čtěte dál a zjistěte o obou zákalech vše, co se vyplatí vědět.

Glaukom

Co je to?
Glaukom neboli zelený zákal značí onemocnění zrakového nervu. Ten postupně odumírá, což se zpočátku projevuje ztrátou střední periferie zorného pole.

Jde o zákeřnou chorobu v tom smyslu, že dlouhou dobu probíhá bez jakýchkoli příznaků. Teprve v pokročilém stadiu pak dochází k poklesu zrakové ostrosti.

Co glaukom způsobuje?
Z mnoha příčin, kterým lze vznik glaukomu připsat, je tou nejčastější vysoký nitrooční tlak a narušené prokrvení sítnice a zrakového nervu.

Jak dokážeme glaukom zjistit?
Není to snadné, obzvlášť proto, že (jak uvádíme výše) zelený zákal nemusí mít ve svém raném stadiu žádné příznaky. Doporučujeme proto absolvovat pravidelná preventivní vyšetření, obzvlášť pokud je vám přes 40 let, máte předepsané brýle na čtení nebo víte, že ve vaší rodině někdo glaukomem trpí. V takovém případě jste totiž i vy sami k tomuto onemocnění náchylnější.

Nepočítáme-li zjištění zrakové ostrosti a vyšetření oka na tzv. štěrbinové lampě (obojí může zelený zákal odhalit), pomůžeme vám v našich ordinacích čtyřmi způsoby vyšetření:

Měření nitroočního tlaku

V nejasných případech je nutné nitrooční tlak opakovaně měřit v průběhu dne, protože jeho hodnoty mohou výrazně kolísat. Používáme buď kontaktní metody, při kterých je přístroj přikládán na znecitlivělé oko pacienta, nebo bezkontaktní metody, při kterých pracujeme s proudem vzduchu dopadajícím na oko bez znecitlivění. Tzv. bezkontaktní tonometry najdete v každé z našich pražských ordinací.

Vyšetření očního pozadí

Naši lékaři vyšetřují oční pozadí s pomocí tzv. oftalmoskopu. Zaměřují se při tom na stav vašeho zrakového nervu. Postupný pokles množství nervových vláken se pak projevuje rozšiřující se prohlubní ve zrakovém nervu.

Vyšetření zorného pole (perimetrie)

Funguje na jednoduchém principu. Díváte se jedním směrem na určený bod, ve vašem zorném poli se přitom rozsvěcují nebo pohybují drobné značky. V momentech, kdy světélka vnímáte, oznamujete to např. stisknutím knoflíku. Výsledkem je “mapa” zorného pole, na které jsou znázorněné případné zrakové poruchy.

Gonioskopie

Pomocí speciální čočky přiložené na znecitlivělý povrch oka vyšetří naši specialisté oblast, kde se nachází odvodný kanálek.

Jak vám pomůžeme glaukom léčit

Jakmile jsou vlákna zrakového nervu jednou poškozená, nelze je bohužel nahradit. Zelený zákal proto není v lidských silách vyléčit, naši lékaři vám však pomohou zarazit jeho postup.

Využijí přitom jednu ze tří metod:
1. Oční kapky
2. Laserový zákrok
3. Operace, pokud předchozí dvě metody nestačí

Při laserových zákrocích a operacích spolupracujeme s oční klinikou Lexum.

Katarakta

Co je to?
Katarakta neboli šedý zákal se projeví poruchou průhlednosti oční čočky. To snižuje kvalitu vašeho vidění. Nejčastěji se objevuje u lidí starších šedesáti let.

Jak se katarakta podepíše na vašem vidění?
Katarakta se zpočátku projevuje mírným stupněm zakalení čočky, které se na vidění nemusí výrazně projevit. Pokud však problém nebudete řešit, zkalení se zvětší a začnete pozorovat neustále se zhoršující zrak. V praxi jde o zamlžené vidění nebo částečné zkreslení pozorovaného obrazu a vnímaných barev.

Jak se katarakta léčí?
V současné době bohužel neexistují žádné léky, kapky ani speciální brýle, které by pomohly šedý zákal odstranit. Jedinou možností je tak operační zákrok, při kterém se z oka vyjme zkalená čočka a nahradí se čočkou novou, umělou.

Jaký je tedy hlavní rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem?
Šedý zákal neboli katarakta se projevuje zkalením čočky. Následkem toho klesá zraková ostrost, což může vyústit až téměř ve slepotu. Problém je však řešitelný operací, po níž se zrak vrátí do původního stavu. Naproti tomu u glaukomu je slepota nevratná.

Vyberte si nejbližší ordinaci a objednejte se na vyšetření