Astigmatismus

Pokud máte problém zaostřit jak na blízko, tak na dálku, trpíte astigmatismem. Další příznaky poznáte např. tak, že nevidíte jasně kontrasty mezi horizontálními, vertikálními nebo sešikmenými řádky.

Příčinou astigmatismu bývá zakřivení rohovky, které není sferické, jak by mělo být, ale torické. Zjednodušeně řečeno vypadá celá věc takto: normální rohovka má tvar kulové úseče. Při astigmatismu má však ve dvou na sebe kolmých osách rozdílné zakřivení. Výsledkem je válcová plocha, která způsobuje zkreslení.

Astigmatismus bývá také nezřídka kombinován s dalšími vadami vidění, např. s myopií (krátkozrakostí) a hypermetropií (dalekozrakostí).

Korekce astigmatismu

Astigmatismus se koriguje pomocí tzv. torických kontaktních čoček, jejichž zakřivení vyrovnává nepravidelnosti zakřivení rohovky. Dioptrická hodnota korekčních čoček proto není stejná po celém jejich povrchu. Rozdíl v dioptrické hodnotě je tím větší, čím vyšší je astigmatická vada.